సర్వే గురించి ఎక్కువ గా ఎవరు భయ పడుతున్నారు?


ఎవరికీ భయం? తెల్ల కార్డు కు అర్హత లేకున్నా కార్డ్ వున్న వారికి? ఒకే కుటంబం గా వుండి నలుగురి పేర్ల మీద బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకోని మాఫీ కొరకు ప్రయత్నించే వారికి, ఇంట్లో ఫ్రిజ్, కలర్ టివి, బైక్, మంచి ఇల్లు ఉండి ఫించన్ కొరకు పించన్ తీసుకునే వారికి, పాత ఇల్లును చూపించి ఇందిరమ్మ ఇల్లు గా చూపి డబ్బులు తీసుకున్న వారికి, లక్షకు పైగా ఆదాయం వుండి కుడా ఫీజు మాఫీ పథకం లో వున్న వారికి, వీరికి తప్ప ఇంకెవరికి భయం లేదు
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment